Website Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

     a) Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Support King LLC te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële, tijdelijke weergave. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

          i. wijzigen of kopiëren van de materialen;
          ii. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
          iii. proberen om software op de website van Support King LLC te decompileren of reverse-engineeren;
          iv. Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
          v. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".

     b) Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Support King LLC. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op de website van Support King LLC wordt geleverd "zoals het is". Support King LLC geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Support King LLC geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Support King LLC of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op Support King te gebruiken. LLC's internetsite, zelfs als Support King LLC of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Support King LLC mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

Het materiaal dat op de website van Support King LLC verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Support King LLC garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Support King LLC kan te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Support King LLC verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Support King LLC heeft niet alle sites die zijn gelinkt aan zijn internetwebsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Support King LLC de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen

Support King LLC kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Support King LLC valt onder de wetten van de staat Canada, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacy Policy

Ons volledige privacybeleid is bijgewerkt voor de AVG, u kunt het lezen Here.

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en bekend te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

    •Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
    •We zullen persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen en gebruiken met als doel de door ons gespecificeerde doeleinden te vervullen en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.
    •We zullen persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
    •We verzamelen persoonlijke informatie op wettige en eerlijke wijze en, waar van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokken persoon.
    •Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en, voor zover nodig voor die doeleinden, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.
    •We zullen persoonlijke informatie beschermen door middel van redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
    •We zullen informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie gemakkelijk beschikbaar stellen aan klanten.

Wij zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens worden beschermd en onderhouden.
logo
Copyright © 2023, ErrorTools. Alle rechten voorbehouden
Handelsmerk: Microsoft Windows-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft. Vrijwaring: ErrorTools.com is niet gelieerd aan Microsoft en claimt ook geen directe affiliatie.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
Status DMCA.com Protection