Voorwaarden

Voorwaarden

Website Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord hieraan gebonden te zijn
website Gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving,
en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van elke toepasselijke lokale
wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u niet toegestaan
deze site gebruiken of openen. De materialen op deze website zijn
beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal te downloaden
  (informatie of software) op de website van Support King LLC voor persoonlijke,
  alleen niet-commerciële tijdelijke bezichtiging. Dit is het verlenen van een licentie,
  geen eigendomsoverdracht en onder deze licentie mag u niet:

  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen de software op de website van Support King LLC te decompileren of reverse-engineeren;
  4. Verwijder alle auteursrechten of andere exclusieve notaties van de materialen, of
  5. Breng de materialen over aan een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Support King LLC. Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van Support King LLC wordt geleverd "zoals het is". Support King LLC geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Support King LLC geen garanties of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval is Support King LLC of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op Support King LLC's website, zelfs als Support King LLC of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Support King LLC mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

Het materiaal op de website van Support King LLC kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Support King LLC garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Support King LLC kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Support King LLC doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Support King LLC heeft niet alle sites die zijn verbonden met zijn internetsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Support King LLC de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Terms of Use Wijzigingen

Support King LLC kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Support King LLC wordt beheerst door de wetten van de staat Canada, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Ons volledige privacybeleid is bijgewerkt voor de AVG, dat mag lees het hier.

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid om voor u te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en bekend te maken en gebruik maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

 • Voor of op het afhalen persoonlijke informatie, zullen wij bepalen doeleinden welke informatie wordt verzameld.
 • We verzamelen en alleen het gebruik van persoonlijke informatie met de doelstelling dat voldaan deze doeleinden door ons en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
 • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
 • We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
 • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten juist, volledig en up-to-date is.
 • Wij beschermen persoonsgegevens met redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, maar ook tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, vermenigvuldiging, gebruik of de wijziging.
 • Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

Wij zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens worden beschermd en onderhouden.